Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor beginners 4.2 is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Calc' toegevoegd.

Dit hoofdstuk beschrijft de basisbegrippen van Calc.
Het beschrijft ondermeer het gebruik van de verschillende onderdelen van
Calc. Daarnaast kunt u lezen hoe Calc met verschillende bestandsindelingen
om gaat. En niet te vergeten hoe u gegevens in Calc kunt plaatsen,
bewerken, dupliceren en genereren.
Ook het gebruik van formules en functies komt aan de orde.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De handleidingen zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Dit
e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.