Date: prev next · Thread: first prev next last


ter informatie


-------- Forwarded Message --------
Subject: [nl-announce] LibreOffice 5.0.3 "fresh" en LibreOffice 4.4.6
"still" beschikbaar - udate aanbevolen
Date: Tue, 3 Nov 2015 14:31:39 +0100
From: Cor Nouws <cor.nouws@documentfoundation.org>
To: announce@nl.libreoffice.org

Berlijn, 3 november 2015 - The Document Foundation kondigt LibreOffice
5.0.3 "fresh" aan, de 4e uitgave van de LibreOffice 5.0 serie, alsmede
LibreOffice 4.4.6, de 7e uitgave van de LibreOffice 4.4 serie.
Op dit moment is de LibreOffice 5.0 serie, afgaand op reacties van
journalisten en gebruikers, de populairste LibreOffice ooit.

LibreOffice 5.0.3 is rijker aan functionaliteit, en daarom gericht op
mensen die enthousiast zijn voor techniek en op power-users. LibreOffice
4.4.6 is gericht op meer behoudende gebruikers en bedrijfsmatige
toepassingen, omdat het over een langere tijd op in allerlei plaatsen
wordt gebruikt. Daarom geeft het een betere ervaring bij de
document-productie.

Alle LibreOffice gebruikers zouden omwille van veiligheid de software
moeten opwaarderen tot minimaal LibreOffice 4.4.6.

The Document Foundation beveelt sterk aan om bij het gebruiken van
LibreOffice in organisaties en grote ondernemingen te zorgen voor
professionele ondersteuning door een gecertificeerde persoon
(http://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/).

Beide software-pakketten bevatten vele verbeteringen ten opzichte van de
vorige uitgaven. Ze zijn voor de geïnteresseerden te zien op deze pagina's:

Voor 5.0.3: https://wiki.documentfoundation.org/Releases/5.0.3/RC1
(verbeterd in RC1) en
https://wiki.documentfoundation.org/Releases/5.0.3/RC2 (verbeterd in RC2).

Voor 4.4.6: https://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.4.6/RC1
(verbeterd in RC1) en
https://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.4.6/RC3 (verbeterd in RC3).

Download LibreOffice

LibreOffice 5.0.3 en LibreOffice 4.4.6 zijn beschikbaar op de volgende
webpagina's:
http://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/ en
http://www.libreoffice.org/download/libreoffice-still/.

LibreOffice gebruikers, supporters van vrije software en leden van de
gemeenschap kunnen The Document Foundation steunen met een gift op
http://donate.libreoffice.org.

-- 
Italo Vignoli - Marketing & PR
email italo.vignoli@documentfoundation.org
mobile +39.348.5653829 - jabber italo@libreoffice.org

Cor Nouws, Chairman Membership Committee
The Document Foundation, Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin
Gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts
Legal details: http://www.documentfoundation.org/imprint

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.