Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen van Writer 4.2 is het hoofdstuk 'Formulieren in
Writer' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u formulieren met invulvelden maakt. Deze
formulieren kunnen dan naar anderen worden gestuurd, die de invulvelden
kunnen invullen, zodat informatie kan worden verzameld. Er kan onder andere
gebruik worden gemaakt van tekstvelden, radioknoppen en keuzelijsten.
Ook wordt beschreven hoe u zo'n formulier met invulvelden kunt gebruiken om
een database te vullen.
Kortom, weer genoeg te ontdekken.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.