Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is het hoofdstuk "Inhoudsopgaven,
indexen en literatuurlijsten" toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u een inhoudsopgave kunnen maken,
bijwerken en bewerken. Ook wordt er beschreven hoe u uw eigen
opmaakprofielen kunt gebruiken om een inhoudsopgave mee te maken.
Daarnaast wordt er beschreven hoe u items toevoegt om snel een
trefwoordenregister te maken. En ook hoe een literatuurlijstdatabase kunt
maken en gebruiken.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.