Date: prev next · Thread: first prev next last


Tabblad klinkt inderdaad beter.
Mogelijk kan dit via een zoek-en-vervang in alle handleidingen aangepast
worden.

Groeten,
Luc

Op za 26 sep. 2015 16:31 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen

Tot nu toe werden in de vertaalde handleidingen de verschillende bladen van
een dialoogvenster tabpagina's genoemd.
Nu krijg ik de opmerking dat tabpagina een beetje vreemde aanduiding is en
dat bijvoorbeeld tabblad duidelijker is of soepeler leest.
Graag wil ik weten wat de algemene mening hierover is en of er misschien
nog andere voorstellen zijn.

Ook wil ik graag weten, als we er een ander woord voor kiezen, of we de
reeds gepubliceerde handleidingen hierop gaan aanpassen of dat we wachten
op de update naar 5.0.

Met vriendelijke groet,
Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.