Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is het hoofdstuk 'Werken met
opmaakprofielen' toegevoegd.
Dit is een vervolg van 'Kennismaken met opmaakprofielen'.
Dit hoofdstuk gaat dieper in op het maken en gebruiken van opmaakprofielen.
Zo kunt u lezen waarom opmaakprofielen nuttig zijn en welk soort
opmaakprofielen er zijn, hoe u ze kunt maken/aanpassen en hoe ze te
gebruiken. Ook het gebruik van een voorwaardelijk opmaakprofiel wordt
beschreven.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.