Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 5 juli 2015 17:02 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Kees Kriek wrote on 05-07-15 16:23:

Iemand die dat kan bevestigen?
Zie   https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=92554

Volgens mij zijn onderstaande schermprints gelijk.
De bovenste is 4.2 en de onderste 5.0

(bovenste was dus 4.4)

Dank voor het buiten de lijst zenden van de schermafdrukken.
Nee, de lijst accepteert nog steeds geen bijlagen ;)


Ik dacht dat het plakken van de schermafdrukken in de mail wel zou lukken.
:-)


Heb je een BugZilla account, zodat je daar kunt schrijven dat je het
probleem niet ziet op Win.7 ?


Ik heb de aanvulling bij de bug gezet. Ook dat Pieter meldde dat het onder
kubuntu niet werkte.

Groet, Kees


Dank & groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.