Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Cor,

Je weet dat ik en mijn collega's veel gebruik maken van Calc. Ik zie
nu dat in korte tijd twee core devs (moggi en Kohei Yoshida) zijn
teruggetreden. Ik weet weinig over de achtergronden en de gevolgen van
deze gebeurtenissen en hoor daar graag meer over.

Groeten,

Stephan

Op 17 juni 2015 23:09 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:
Dag allen!

Nog even een herinnering voor onderstaande.

Er is in de wandelgangen gesuggereerd om een 'update te verzorgen over
de ontwikkelingen bij LibreOffice'.

Als je van plan bent te komen en dat interessant vindt: graag laten
weten. Dan kunnen we het voorbereiden.

Dank & groet,
Cor

Cor Nouws wrote on 05-06-15 14:22:

Op 5 juli is er weer een CommunityDag/HackEvent voor alle actieven rond
LibreOffice, uit Vlaanderen, Nederland en wijde omtrek.

Plaats: Arnhem, vlakbij (prachtige) station (in aanbouw).
Tijd: van 10:30 tot 16:30

Alle info en inschrijven (graag) op
 https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_2015-07-05


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.