Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2015-04-19 11:41, Kees Kriek wrote:
Hai Kees,

Daar wil ik me graag als vrijwilliger voor aanmelden. Vanaf komend
weekeinde heb ik de avonden weer voor mijzelf, dus dan ben ik in de
gelegenheid dit op te pakken.


Hoi Hans

Dank je voor het aanbod, maar Rob had zich ook al aangemeld. Ik heb de docu
al naar hem toegestuurd ter nalezing. Mocht hij zich bedenken dan hoor je
het van mij. Ik ben nu bezig met het hoofdstuk 'Webpagina's maken'
Misschien kun je die nalezen als ik het klaar heb.

Nogmaals bedankt voor het aanbod,
Kees

Geen probleem. Mocht ik bij het volgende hoofdstuk in de gelegenheid
zijn, geef me dan gerust een brul.

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.