Date: prev next · Thread: first prev next last


Nu denk ik dat ik het begrijp!
Dus éérst had je LibreOffice en pas heel lang daarna (langer dan een jaar zo te zien) is de Document Foudation echt tot stand gekomen...
Sorry.

Op 18-02-15 om 17:01 schreef pieter kristensen:
Maar toch snap ik het niet...
Op 26 sept. 2014 mochten we op deze lijst een mail ontvangen met de volgende inhoud....

Beste mensen, A.s. zondag is de vierde verjaardag van LibreOffice. Een makkelijke manier om er aandacht aan te geven misschien, is het plaatsen van een afbeelding op websites en blogs e.d. - voor zover dat binnen je mogelijkheden ligt. Op de wiki staat een plaatje en een stukje HTML dat je ervoor kunt gebruiken: https://wiki.documentfoundation.org/Marketing/Material#Celebration Andere activiteiten kunnen natuurlijk ook veel groet, Cor

trouwens, wat moesten/konden we ook alweer doen als www.libroffice.org "down" is. Dat is weer eens het geval...
Pieter

Op 17-02-15 om 17:18 schreef Cor Nouws:
Feestelijke dag vandaag: het 'huis van LibreOffice' viert zijn derde
verjaardag.

Er is een leuke video met compilatie van allerlei gebeurtenissen en
mensen van de afgelopen periode

http://blog.documentfoundation.org/2015/02/17/the-document-foundation-the-third-anniversary/

vr. groet,
Cor
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.