Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2015-02-11 14:51, Kees Kriek wrote:
Allen

Ik krijg op de zaak een vraag over het gebruik van keuzelijsten in Calc.
In Excel kun je een lijstje eopnemen in een apart blad en dan in een kolom
op een andere tab een verwijzing maken naar die lijst. Je krijgt dan een
pijltje naast de cel waar je een item uit de lijst waarnaar verwezen is
kunt kiezen.

In Calc zie ik dat je de waardes in dezelfde kolom moet plaatsen waarna je
met rechts in een cel moet klikken en in het contextmenu op lijst moet
klikken en één van de waardes kunt kiezen.

De vraag is of er in Calc ook een manier is om dit zoals Excel te doen.

Een werkblad met een keuzelijst die in Exel is gemaakt werkt dan ook niet
in Calc.

Is hier een oplossing voor?

Hai Kees,

Ik hoop dat ik je vraag goed begrijp, bij deze een poging. Als ik je
verkeerd heb begrepen, laat het me dan even weten. Dan probeer ik het
opnieuw.

Voor zover ik weet ben je redelijk vrij in het definiëren van reeksen
die je in de listbox zou willen tonen. Ik weet echter niet helemaal hoe
Excel er mee omgaat. Ben je op zoek naar de mogelijkheid om een reeks,
anders dan in een kolom te definiëren? Of heb je liever dat de listbox
opent met de linkermuisknop?

Weet niet meer zeker of de maillijst attachtments accepteert, maar bij
deze probeer ik je een voorbeeld te sturen van hoe ik dat doe in ons
examenbeoordelingsformulier. Komt de bijlage niet aan, geef dan maar een
brul, dan zal ik 'm via PM naar je toesturen.

P.S. De extensie is xls, maar het is geheel in LO gemaakt. Is zodat de
docenten die met MSO werken er ook wat aan hebben. Tot nog toe nooit
klachten over interoperabiliteit gehad, dus ik neem aan dat het goed werkt.

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.