Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2014-12-21 13:21, Cor Nouws wrote:
Dag allen,

Zie bij het testen dat één van de nieuwe functies wel werkt met ENG_US
en niet met Dutch NL..
 zie https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=86984
En voor uitleg over de functie:
 
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.4#Line_numbering_easier_to_apply_for_headers_and_footers

Kan iemand dat probleem reproduceren?

Ik werk toevallig structureel met deze 2 locales (en daarnaast meestal
ook met EN-DK, vanwege de beter tijdnotatie conform ISO8601). Heb ook
altijd de lokale taalvarianten van LO geïnstalleerd. Kortom zou voor mij
vrij eenvoudig te testen moeten zijn. Zal wel even de laatste versie
moeten installeren, want ik zit nog op 4.3.3. Is bovendien niet een
"schone" versie, maar die van de package manager. Zal ik dit weekeinde
doen. Kom daarna terug met de resultaten (in de bugtracker).

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.