Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Cor

Kan jij een account voor Guy 'regelen'?
Dan kan ik daarna wel wat uitleg geven.

Vr gr Kees

Op 25 november 2014 10:26 schreef Guy Voets <nimantuis@gmail.com>:

Hallo Kees,

Ik heb een tijd geleden meegewerkt aan het vertalen van handleidingen voor
LO. Moest me daaruit terugtrekken wegens andere bezigheden, maar die zijn
nu over. Ik denk dat ik dus wel een handje kan toesteken, maar heb nooit
via Pootle gewerkt, dus dat zou je me even moeten uitleggen...

Let's give it a try, shall we?

vriendelijke grorten,
Guy


Op 24 november 2014 16:13 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen

Zoals je wellicht weet wordt LibreOffice 4.4 ontwikkeld.
Nu is er ook weer heel wat te vertalen op de Pootle-server voor de UI en
de
Help. Wegens omstandigheden is het vertaalteam tijdelijk erg klein.
(alleen
ik).
Als je even wat tijd hebt zou het geweldig zijn om met het vertalen van
deze UI en Help te helpen.

Vriendelijke groet,
Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Guy
using LibO 4.0.3 on a iMac Intel DualCore MountainLion 10.8.3
Dodoes can't afford to have headaches

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.