Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik vind dit niet goed. Ik vraag me af hoe ik kan helpen?

Op zo 23 nov. 2014 09:43 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Ja, dat is typisch Luc. Als je dit
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.4#Connection_
to_SharePoint_and_OneDrive
leest zou je denken dat het in de eerste beta wel voor elkaar is.
Ik had net zo'n ervaring... hier
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.4#OpenGL_transitions
valt te lezen dat die mooie OpenGL dia-overgangen er nu ook voor Windows
zouden komen. Dat wilde ik weleens testen, maar helaas, het is in de
eerste beta van 4.4. voor Windows NERGENS te bespeuren...
Het verbaasde mij. In de alpha vond ik het niet raar, dat het er niet
was, maar in die beta-build had ik het ook wel verwacht.

Op 23-11-14 om 09:35 schreef Luc Castermans:
Beste,

Ik heb gekeken of OneDrive toegang in 4.4 beta zat en dat
blijkt niet het geval te zijn.    Jammer.  Bij Philips zal er
in december een einde komen aan een proefproject, een
project waar het nodig aan valt op te merken, waarin LibreOffice
genoemd wordt. Aangezien het project behoorlijk rondom OneDrive
draait, zou het geweldig zijn als in LibreOffice en OneDrive in een zin
kan noemen.  Af wachten dus nog...

groeten,--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.