Date: prev next · Thread: first prev next last


Weet iemand waarom het OneDrive interface niet aanwezig lijkt te zijn
in de 4.4.0-alpaha2 build?

Luc


Op 19 november 2014 23:30 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:
Beste lezers,

Er komen hier wel eens vragen langs, die te maken hebben met bugs,
fouten, in de software.
Elk programma bevat fouten ... tja. Maar we willen de nieuwe versie
altijd zo goed mogelijk beginnen. Iedere gebruiker kan daar een steentje
aan bijdragen. Bijvoorbeeld door mee te doen in de halfjaarlijkse
bughuntsessie :)

Hier volledige Nederlandse informatie:
 https://wiki.documentfoundation.org/BugHunting_Session_4.4.0.0/nl

Misschien ook leuk om te combineren met onze LibreOffice dag, a.s.
zondag in Woerden ?? ;)
 https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_2014-11-23

vr. groeten,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.