Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag allen,

Cor Nouws wrote on 16-10-14 11:49:
LibreOffice is uitgenodigd om mee te doen - samen met raspberry en LPI,
aan een stand op de OMO onderwijsdag in Tilburg, 6-11 a.s.
Een populaire dag waar honderden mensen uit het onderwijs komen!
 http://www.omo.nl/actueel/cDU230-n830_Inschrijving-OMO-ICTampOnderwijsdag-is-gestart.aspx

Zijn er mensen die gelegenheid hebben om te helpen dat mogelijk te maken?

Inmiddels heeft Pieter een mooi Ubuntu netwerkje voorbereid en Barend en
ondergetekende wat folders over LibreOffice en leuke uitdeel dingen ;)

Er zijn die dag workshops, lezingen, pauzes :) ... enfin, zie
programmaboekje op de site.
Het duurt van 14:00 tot 20:00. Meer mensen die een uurtje of wat kunnen
helpen, is dus niet alleen erg leuk, maar ook zeer welkom :)


vr. groeten,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.