Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Het is al weer even geleden dat er nieuwe documenten gepubliceerd zijn.
Vandaag zijn er drie nieuwe documenten geplaatst.

In de serie Handleidingen voor Writer 3.x zijn gepubliceerd:

Kennismaken met Writer
Hierin wordt het gebruik van Writer voor gevorderden beschreven, zoals het
gebruik van de werkbalken (vastgezet of zwevend), het beveiligen van
documenten, het gebruik van de navigator en nog veel meer.

Writer instellen
Hierin wordt ondermeer beschreven hoe diverse opties de werking van Writer
beïnvloeden, hoe standaardbrieven kunnen worden ingesteld en hoe diverse
taalinstellingen kunnen worden gebruikt.

Dan is er een eerste document in de serie Handleidingen voor beginners 4.2
geplaatst en dat is Kennismaken met Impress.
Hierin kunt u leren hoe een eenvoudige diapresentatie te maken en hoe
hiervoor diamodellen te gebruiken. Maar ook hoe u afbeeldingen, grafieken
en Calc-werkbladen in uw presentatie kunt invoegen en hoe de presentatie
met diawissels te verfraaien en het automatisch te laten afspelen.

Met dank aan Leo Moons voor zijn bijdrage.

U kunt de documentatie als vanouds vinden op
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.