Date: prev next · Thread: first prev next last


Jullie zijn allemaal véél te aardig voor mij, dat je al die leuke dingen
aan me over laat :)

Heeft iemand ervaring met bijvoorbeeld LibreLogo? Echt top hoor!

groet,
Cor

Cor Nouws wrote on 22-09-14 16:11:
Beste mensen,

Even wat mensen zoeken voor leuke dingen :)

Een tijdje terug spraken Rob Snelders en ik over T-DOSE dit jaar en
twijfelden nogal over het aanmelden voor een presentatie.
Maar Jean-Paul van de organisatie heeft met toch kunnen overhalen om
iets te vertellen over de stand van zaken bij LibreOffice en het project
;) OK...

* Ik heb ook een lezing aangemeld over alles (nou ja, een selectie) wat
de laatste jaren in LibreOffice Calc is aangepast. Er zijn ook nogal wat
opties toegevoegd.
Ik vind het leuk om te vertellen, maar als er een andere
Calc-fanatiekeling is, draag ik het stokje graag over ..

* Verder is er een stukje opensource-onderwijs op T-DOSE.
Heeft iemand zin om daar iets te vertellen over Libre-Logo ??
 Zie in Writer menu Beeld > Werkbalken > Logo ..
 en zie ook http://librelogo.org
Een paar voorbeeldjes erbij, bezoekers aanraden een laptopje bij de hand
te hebben.. Volgens mij een leuke kennismaking met LibreOffice?!

Verder zal er weer een eenvoudige tafel zijn met mensen, stickers etc.
Kun je een uurtje of wat: heel fijn en prettig om weer andere mensen te
zien.

vr. groeten,
Cor
-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.