Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Cor, Joren,
Op 14-09-14 om 21:12 schreef Cor Nouws:
Hoi Joren, Rob,

Joren DC wrote on 14-09-14 20:25:

Ik ben al een tijdje bezig aan de vertaling van de nieuwe website. Ik
...
Nice - wist ik niet.

Je kan - zoals vermeld op de wiki - inloggen via
https://www.libreoffice.org/admin
Er wordt inderdaad gebruik gemaakt van de nieuwe SilverStripe CMS, maar
deze is zeer vergelijkbaar met de voorgaande. In het begin een beetje
wennen, maar het systeem is hetzelfde.
En ook dit had ik nog niet gezien! Leuk.

Enkel 1 bugje: als je wijzigingen doorvoert in het tabblad 'Inhoud' zou
...
Top dat je dat gelijk meldt :)

PS: als ik me niet vergis moet je geen nieuw CMS account aanmaken indien
je er al één had op voorgaande CMS.
Klopt. Maar Rob had nog geen account. Aanvragen op
website@global.libreoffice.org (zie
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists#website)
Doe mij of Joren in cc, als je een account aanvraagt Rob. Dan weten ze
dat je met ons team werkt!
Afgelopen donderdag mail gestuurd voor aanvragen account, maar tot op heden nog niets terug gehoord/gelezen.

vr. groeten,
Cor

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.