Date: prev next · Thread: first prev next last


Voor programma:
1. LibreOffice ís een écht open source project en 2. Benoemen van nieuwe
features die recent tot stand zijn gekomen.

Luc
Op 29 aug. 2014 14:07 schreef "Cor Nouws" <oolst@nouenoff.nl>:

Beste lezers!

Op zaterdag 20 september is het weer het jaarlijkse Software Freedom
Day. De NLLGG organiseert die dag een evenement, met de bedoeling om
mensen (beginners en gevorderden) een leuke dag in de FLOSS wereld te
geven. Dit willen we doen met een zaal met diverse community's en
verschillende soorten lezingen/demonstraties.

Onze LibreOffice-gemeenschap is uitgenodigd om daar aanwezig te zijn.
Lijkt me een goed idee om die uitnodiging aan te nemen.

Handig om in ieder geval de datum al noteren.
En iets moois te verzinnen om ons te presenteren??


vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.