Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de documentatie van Writer 3.x is het document 'Standaardbrieven
gebruiken' toegevoegd.
Dit document beschrijft hoe je een adressenbestand aan een standaardbrief
kunt koppelen, maar ook hoe je hiermee etiketten en enveloppen kunt maken.

Met dank aan Leo Moons voor het nalezen en het zetten van de puntjes op de
i.

Je kunt de documentatie vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.