Date: prev next · Thread: first prev next last


Ja, maar misschien is er toch een issue.
Als ik het profiel van een eerdere 4.x versie weer in de dev omgeving zet,
treedt het probleem weer op. Als ik het profiel van een eerdere 3.x versie
er in zet is het probleem opgelost.
Kan het iets te maken hebben met het overnemen van het vorige 4.x profiel?
 Zo ja, dan hebben veel gebruikers er straks last van.

Groetjes, Kees


Op 6 juli 2014 08:31 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Lekker hè zo'n profiel - fijn dat het is opgelost :)

Kees Kriek wrote (06-07-14 08:24)
Hi Cor
Ik zag in de bug dat het aan het profiel kon liggen. Na het resetten van
mijn profiel heb ik al de gemelde problemen niet meer.


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.