Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor,

Mijn idee is:
sport is om zelf te doen en niet om naar te kijken, net als sex...

Dick


Op 12 juni 2014 17:53 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dag lezers,

Voor wie het leuk vind: van onze Braziliaanse vrienden een mooi werkblad
om alles bij te houden
  https://wiki.documentfoundation.org/File:Tabela_Copa_do_Mundo_2014.ods

vr. groet,
Cor

(Zelf besloten om maar eens niet te kijken uit stil protest tegen alle
ellende die door deze massa-evenementen wordt veroorzaakt - al kan het
spelletje best leuk zijn als het netjes wordt gespeeld :) )

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.