Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Volgens mij was de bijeenkomst gisteren in veel opzichten geslaagd.
Locatie, mensen, activiteiten...

Voor de volgende keer/keren het volgende:

* Een volgende keer doen we weer mee met de NLLGG in Utrecht: dat is op
24 mei [1].

We hebben gisteren ook afgesproken om voor lokalisatie nóg enkele dingen
uit te zoeken en in een gezamenlijke sessie door te nemen.

Als diegenen die actief zijn met lokalisatie op 24 mei kunnen, zou het
mooi passen om dat op die dag te doen, denk ik ... ?
24 mei past in ieder geval redelijk goed in het schema van de 4.3
release [2].

Klinkt dat allemaal OK ?

Daarnaast zouden we ook nog een keer eind juni bijvoorbeeld weer met
onze eigen groep bijeen kunnen komen?

benieuwd  en groet,
Cor1] http://nllgg.nl/bijeenkomst/20140524
2] https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan/4.3#4.3.0_release


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.