Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik zal vanavond de rest van Writer vertalen.

Groeten,

Stephan van den Akker

Op 31 januari 2014 16:44 schreef  <leo.moons@telenet.be>:
Bedankt Cor,

Had dit niet gezien, ik neem dan Impress/draw voor mijn rekening.

Vriendelijke groeten

Leo


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: "Cor Nouws" <oolst@nouenoff.nl>
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Verzonden: Vrijdag 31 januari 2014 16:03:22
Onderwerp: Re: [nl-discuss] Vertalen functies 4.2 website

leo.moons@telenet.be wrote (31-01-14 15:42)

Ik zal de Calc functies vertalen.

Hi Leo,

Die heb ik al terug van Kees - net als het gedeelte "nieuw startscherm'.

Dus je mag wat anders kiezen.
(ben nog aan het hollen -zal het er vanavond in plaatsen!)


--
Cor Nouws
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.