Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek wrote (19-01-14 13:59)

Lijkt me een prima aanvulling ;-)

En er mag ook nog ergens iets in over extensies misschien...

Wat vind je van de tekst "Open geheim binnen .." op de voorkant? Is
eigenlijk bedoeld om de mensen nieuwsgierig te maken en binnenin te
kijken - anders lijkt het eerder een sticker hebben we aan de stands
gemerkt. Maar ik liet "Open geheim binnen .."  aan iemand zien en dat
hielp ook niet. Misschien simplerer "Open .. lees binnenin meer" ?

ciao,


-- 
Cor Nouws
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.