Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Luc,

Luc Castermans wrote (18-01-14 21:13)
ja, mooi!  Uit je eerder bericht begreep ik dat er veel bugs hiervoor
aangemaakt zijn. Die kunnen nu als "opgelost" aangemerkt worden. Moeten we
wel de nummers weten.

Ah, jij interpreteerde mijn "veel bugs" als "ik weet welke het zijn" :)

Nu neen, niet precies. Heb er alleen de nodige langs zien komen en ook
op de dev-lijst wel eens een pittige discussie over gezien.

Heb even een query gedaan op bugzilla:

https://bugs.freedesktop.org/buglist.cgi?list_id=384319&short_desc=border%20line&query_based_on=Calc-Me_on_CC&query_format=advanced&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=NEEDINFO&bug_status=PLEASETEST&short_desc_type=allwordssubstr&component=Spreadsheet&product=LibreOffice

Dan lijken het er niet eens heel veel te zijn: 9 (en nog 7 duplicates) .
Maar om die te controleren moet je wel even een nightly build draaien
uiteraard.

vr. groet,
Cor


-- 
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.