Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

De Help klopt hier niet helemaal:

De directcursor is een handige manier om tekst op een willekeurige positie
op een pagina in te voeren.
Kies Extra - Opties - LibreOffice Writer - Linguïstiek om het gedrag van de
directcursor in te stellen.
*Linquistiek moet hier opmaakhulp zijn.*
1. Klik op de werkbalk Werktuigen op het pictogram Directcursor .
*Dit moet de werkbak Extra zijn.*

Ik zal waar mogelijk dit aanpassen

Vriendelijke groet, Kees


Op 31 december 2013 11:57 schreef <leo.moons@telenet.be>:

Goede morgen,

Bestaat al een tijdje, heb dit in de help gevonden ;-)

De directcursor is een handige manier om tekst op een willekeurige positie
op een pagina in te voeren.
Kies Extra - Opties - LibreOffice Writer - Linguïstiek om het gedrag van
de directcursor in te stellen.
1. Klik op de werkbalk Werktuigen op het pictogram Directcursor .
2. Klik in een vrije ruimte in het tekstdocument. De muisaanwijzer
verandert en geeft aan welke uitlijning op de getypte tekst zal worden
toegepast:
 Links uitlijnen
 Gecentreerd
 Rechts uitlijnen
3. Voer uw tekst in. LibreOffice voegt automatisch het benodigde aantal
lege regels in, en, als deze opties ingeschakeld zijn, tabs en spaties.

Groetjes,

Leo


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: "Luc Castermans" <luc.castermans@gmail.com>
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Verzonden: Dinsdag 31 december 2013 11:52:02
Onderwerp: Re: [nl-discuss] direct cursor

Wow, nooit van gehoord.

Luc
Op 31 dec. 2013 11:17 schreef "Kees Kriek" <kees538@gmail.com>:

In de help staan een aantal te vertalen teksten  waarin over de 'direct
cursor' wordt gesproken. Wie weet wat de 'direct cursor' is?

Groetjes, Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.