Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek wrote (30-12-13 13:39)

Ik zat ze net door te kijken, maar vind het meeste wel een beetje technisch
georiënteerd.

Helemaal eens. Ik moet soms ook een paar keer met de ogen knipperen en
dan weer eens lezen en proberen...
Maar als je de technieken achter het vertaalproces een beetje kunt
benutten, heb je er wel veel gemak van.

We zouden eens een leuke workshop (uitwisseling ervaringen en kennis)
kunnen doen op één van onze LibreOffice-dagen ??

Cor

/ hiding again till later this evening

-- 
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.