Date: prev next · Thread: first prev next last


carriage return, dat was toch ALT 13?
Ik zou gewoon "nieuwe regel" gebruiken (dus niet nieuwe alinea of nieuwe zin). Terugloop en omloop zijn vooral woorden die bij het oude carriage return proberen te blijven terwijl we eigenlijk van die techniek af zijn.

Omloop zou ik gebruiken voor tekst rond een plaatje, terugloop voelt als wat de tekst automatisch doet als die bij de kantlijn komt.

Net nu we dachten van de discussie af te zijn ;-)

Succes
Ivo

op 28-12-2013 15:33 Luc Castermans schreef:
Bij mijn aloude typeles had men het over "wagenterugloop" en "nieuwe regel"
voor de toetsen CR en LF. Geeft dat nog hulp?

Luc
Op 28 dec. 2013 15:03 schreef "Kees Kriek" <kees538@gmail.com>:

Op 28 december 2013 14:43 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op zaterdag 28 december 2013 14:10 schreef Kees Kriek:


  Ik heb nog even in de UI van 4.1 gekeken en daar staat altijd omloop.
Misschien moeten we het dan maar zo laten? Als iedereen daar al aan
gewend is.

Het staat er waarschijnlijk al lang want in OO staat het ook, maar ik
vind
het niet juist:
het suggereert dat de tekst langs de rand van de cel loopt.

Mee eens, maar dan moeten we op basis van de context bepalen waar omloop en
waar terugloop moet komen.

Alex.



--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted




--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.