Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Leo,

Ik ben ten einde raad!
Ik probeer LO4.1.x op één van mijn drie PC's met Ubuntu 12.04 LTS te
krijgen. Dat al weken lang...
Overal vind ik goede aanwijzingen.
Diverse tar.gz gedownload.
Diverse deb dubbelgeklikt.
sudo apt-get blabla uit zitten voeren.

Gewaarschuwd, dat ik oude versies van LO3 moet verwijderen: genegeerd! Ik
moet nog wel kunnen doorwerken!

De Wiki, waar ik in zou moeten kunnen vertalen, is voor mij een black-box.

Andere vertaalprojecten (MarineTraffic bijvoorbeeld) hebben een spreadsheet
met voor elke taal  een kolom. De eerste kolom is Engels en er is een kolom
Nederlands. Woorden uit Menu's en Handleidingen probeer je te vertalen in
de ruimte van het Engelse voorbeeld.

Ik heb van LO4 een klein ding met maar 8 problemen proberen te doorgronden.
Maar ik weet echt niet waar ik mijn vertaling in moet droppen.

"Parallel installeren van LO4 aan LO3" heb ik gevonden. Dat lijkt me
handig... Ik heb Chromium vervangen door Chrome_stable. Dat was een simpele
deb. En Chromium opruimen was een makkie via Softwarebeheer van Ubuntu.

Maar LO4 installeren krijg ik niet voor elkaar. De tar.gz geeft uitgepakt
geen houvast in de vorm van deb waar ik op moet dubbelklikken.
En een complete script beginnend met "sudo apt-get..."
heb ik nog steeds niet gevonden.

Maar ik ga begin februari weer twee dagen met goede moed naar de FOSDEM in
Brussel om wijzer te worden.
Alle Open en Libre clubs zijn weer daar!

Met vriendelijke groet
Dick


2013/11/24 Leo Moons <leo.moons@telenet.be>


Goede morgen,

Voor zij die graag meewerken aan de vertaling van de Gebruikersinterface
en/of Help. Er is voor elk wat wils.
https://translations.documentfoundation.org/

Bedankt

Leo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.