Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste vrienden,
Ik begrijp er geen donder van. Ik krijg een lading 4.2.0 over me heen. Het
zal wel waar zijn. Ik heb wat zitten downloaden waar NL in stond. En dan
houdt het verder op. Dat is werk voor specialisten en niet voor bejaarde
 vrijwilligers (met te veel vrije tijd) waar ik bij hoor.
Met groet,
Dick
PS Op naar FOSDEM2014 in  Brussel. Ik heb al trein en hotel geboekt!


2013/11/25 Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>

Beste mensen,

Binnenkort, met het oog op de aanstaande release van 4.2.0, weer een
meerdaagse bughunt-sessie voor LibreOffice :)

Info hier:
  https://wiki.documentfoundation.org/BugHunting_Session_4.2.0

Never a dull moment in OpenSource-land ;)

groetjes,
Cor

--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.