Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 09-11-13 00:29, Rob Snelders schreef:
Hoi,

Ik heb laatst een 1U-server gekregen. Deze werkt goed en wil ik graag inzetten als build-server. Ik ben alleen op zoek naar een goede mogelijkheid om deze te stallen omdat hij nogal wat stroom verbruikt alsook veel herrie maakt.

Hij heeft 2 900 watt voedingen (1 spare). Heeft iemand een goed idee waar zoiets makkelijk kan. Of heeft er iemand ervaring met serverparken om hem te plaatsen?


900W dat is nog stevig. Is het ding snel?
Ik ben niet bekend met plaatsingsmogelijkheden.

Luc


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.