Date: prev next · Thread: first prev next last


Twee stemmen vóór LibreOfficeDag.
Met mijn stem erbij dus drie stemmen.  :-))


Op 26 oktober 2013 11:41 schreef P.J. Koeleman <applicatie@jkoeleman.nl>:

Rob Snelders,

Op zaterdag 26 oktober 2013, om 10:46 uur, schreef u met als onderwerp
"[nl-discuss] programmeren of hacken ?".

Naar mijn mening veel te lang. Voor mij lijkt
LibreOfficeDag nog steeds het beste wat voorbij gekomen is.
Bij 'LibreOfficeDag' maken we geen onderscheid van wat er aangeboden
i.c. gedaan wordt.

Het dekt de lading voor Informatie verstrekking, vertalen, fouten
zoeken en alle andere zaken die voorbij komen.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


--
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.