Date: prev next · Thread: first prev next last


communitydag vind ik lelijk
communityday is beter
gemeenschapsdag is nederlands
ik vind het moeilijk...
Dick Stomp


Op 25 oktober 2013 10:29 schreef libreoffice-ertai.nl <libreoffice@ertai.nl>
:

Hoi,

Ik denk dat we het beter communitydag kunnen noemen.
Niet alleen om dit maar omdat dat zoiezo beter overkomt, anders verwachten
mensen dat je echt moet gaan coden op die dag.

--
M.V.G.
Rob Snelders

Kees Kriek schreef op 25-10-2013 08:42:

Op 24 oktober 2013 20:27 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

 Dag allen,

We hebben in het verleden wel eens gediscussieerd over de term hacken,
die
door de internationale ontwikkel-gemeenschap veelvuldig wordt gebruikt.
Maar in onze lage landen (is Vlaanderen ook een kikkerlandje ?) wellicht
te
makkelijk wordt geassocieerd met negatieve acties?


Ja, ook ik had een negatieve associatie met hacken. Maar dit slaat echt
alles. Zullen we onze hackersdag dan ook maar anders noemen. :-)

Groetjes, Kees


Nu, wat denk je hiervan:

http://www.digitalbond.com/****blog/2013/10/22/call-yourself-****<http://www.digitalbond.com/**blog/2013/10/22/call-yourself-**>
a-hacker-lose-your-4th-****amendment-rights/<http://www.**
digitalbond.com/blog/2013/10/**22/call-yourself-a-hacker-**
lose-your-4th-amendment-**rights/<http://www.digitalbond.com/blog/2013/10/22/call-yourself-a-hacker-lose-your-4th-amendment-rights/>


groet,
Cor

--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.**
libreoffice.org 
<discuss%2Bunsubscribe@nl.**libreoffice.org<discuss%252Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>

Posting guidelines + more: 
http://wiki.**documentfoundati**on.org/**<http://documentfoundation.org/**>
Netiquette 
<http://wiki.**documentfoundation.org/**Netiquette<http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>

List archive: 
http://listarchives.**libreoff**ice.org/nl/discuss/<http://libreoffice.org/nl/discuss/>
<http://**listarchives.libreoffice.org/**nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>

All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.**
libreoffice.org <discuss%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.