Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha, leuk die nostalgie. Ik heb mijn eerste programma op ponskaarten
ingetikt. CPU tijd en geheugen was duur.

En ja, platte ASCII is vaak goed genoeg. Maar LibrOffice is heel vaak nodig
en geweldig!
Op 10 sep. 2013 07:29 schreef "pieter kristensen" <
pieterkristensen@gmail.com> het volgende:

Hai Dick,

Het gaat ook snel allemaal. Ik heb ook nog ponskaarten gezien toen ik
aankomende student was.
Maar de ontwikkeling van LibreOffice en (voor zover ik kan overzien) het
opensource-gebeuren in het algemeen vind ik GEWELDIG.
Fantastisch dat het allemaal gebeurt! Ik vind het echt.
Pieter


Op 09-09-13 22:48, Dick Stomp schreef:

Sorry beste mensen,
Ik wil het volgende debiteren:
- ik stam uit het tijdperk van de ponskaarten
- ik haat MicroSoft
- als ik een bericht zend gaat dat in platte ASCII met een teksteditor
- een jarige krijgt een Animated Gif met platte ASCII tekst
- ik gebruik geen bestanden als ODT of DOC, want ik ga geen suikerklontje
vervoeren met een 10-tons vrachtwagen, dat is milieu- en
internet-vervuiling!
Kortom: "keep it simple" dus gebruik andere media om "gezellig" te doen...
Dick
Op 9 september 2013 21:43 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

 Dag allen,

Paar dagen geleden heb ik een blog geschreven om de gedachten over de
zijbalk wat te prikkelen. Heb je belangstelling, lees dan hier:

http://cor4office-nl.blogspot.****nl/2013/09/zijblalk-**vermijden-**
of-verbeteren-voor.html<http:/**/cor4office-nl.blogspot.nl/**
2013/09/zijblalk-vermijden-of-**verbeteren-voor.html<http://cor4office-nl.blogspot.nl/2013/09/zijblalk-vermijden-of-verbeteren-voor.html>


groetjes,
Cor

--
  - Cor Nouws
  - http://nl.libreoffice.org
  - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.**
libreoffice.org 
<discuss%2Bunsubscribe@nl.**libreoffice.org<discuss%252Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>

Posting guidelines + more: 
http://wiki.**documentfoundati**on.org/**<http://documentfoundation.org/**>
Netiquette 
<http://wiki.**documentfoundation.org/**Netiquette<http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>

List archive: 
http://listarchives.**libreoff**ice.org/nl/discuss/<http://libreoffice.org/nl/discuss/>
<http://**listarchives.libreoffice.org/**nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>

All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.**
libreoffice.org <discuss%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.