Date: prev next · Thread: first prev next last


Voorspelbaar voor wie het snapt. De voorlaatste versie was 4.0.4, daarna zag 4.1.0 het licht en nu 4.0.5. Kan je iets meer toelichten? Ik heb zoals je weet problemen met 4.1.0 en 4.0.4 doet moeilijk met de taal. Kan ik nu het beste 4.0.5 installeren en wachten tot er een nieuwe versie van 4.1.x komt?

Ik vind het vrij lastig dat er nieuwe ouder versies verschijnen. Welke productlijnen bestaan er eigenlijk naast elkaar?

Groet
Ivo

Op 22-8-2013 19:38, Cor Nouws schreef:
Beste lezers en LibreOffice-gebruikers,

Erg voorspelbaar al die versies, maar toch steeds de moeite waard :)
Zie de aankondiging via de wiki:

https://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen#LibreOffice_4.0.5_beschikbaar_-_Versie_3.6_end-of-life

veel plezier er mee!
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.