Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb gedaan in een terminal:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

dan
sudo apt-get update

dan
sudo apt-get upgrade

Bij wijze van uitzondering werden de LibreOffice pakketten "achter gehouden", dus moest ik doen
sudo apt-get dist-upgrade

100% succes, 100% gratis. Gisteren gedaan. Voor Kubuntu heb ik de versie van de LO-site geïnstalleerd. Het is wel even een gehannes met dat uitpakken enzo maar het is prima! Ik vind het jammer dat je geen top-paneel-integratie van het menu krijgt met de versie van de LO-site.
Daarom heb ik voor Ubuntu die repo gebruikt.


Op 26-07-13 22:31, Dick Stomp schreef:
Ik zit te zoeken in de Repo van Ubuntu.
Daar mag ik LibreOffice4 downloaden (versie wordt niet genoemd).
En dan moet ik voor ELK onderdeel (write, calc, etc) US$ 2.99 betalen.
Hoe werkt dat?
LIBRE?
Het is wel goedkoper dan MSWindows voor US$ 400...--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.