Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Ik laat mij verrassen en weet dat ik in goede handen ben.

Bedankt
Tot zondag

Leo

Op 06-06-13 23:17, Cor Nouws schreef:
PS:

- Op de wiki staat de nodige info over vervoer en parkeren - let daar vooraf even op ;) - Wil je een eenvoudige lunch genieten, geef dat dan even (mail direct naar mij) door, zodat ik er rekening mee kan houden. (Meest koop ik bio-spul en met keuzemogelijkheden, dus...)

Met groet!
Cor

Cor Nouws wrote (05-06-13 21:14)

Nog even ter herinnering: a.s. zondag in Arnhem weer een bijeenkomst
voor mensen die een dagje, in goed gezelschap, lekker willen klussen aan
LibreOffice, documentatie, testen enzovoorts!

Er is genoeg te doen, voor ieder wat wils.

https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_09-06-2013--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.