Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Met enige fierheid kunnen wij u melden dat het eerste hoofdstuk van de Handleiding voor beginners geüpdatet werd en vrijelijk beschikbaar is. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Kees Kriek voor zijn gewaardeerde ondersteuning en medewerking aan de realisatie van dit standaardwerk in wording.

Voor het downloaden kunt u hier terecht: http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.