Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2013-03-27 19:37, Rob Snelders wrote:
Hoi Allen,

Ik wil graag op 1 april (nee geen grap) de poll sluiten. Als iemand
ook nog wil komen dan graag de doodle[1] invullen. Wil je graag de
party hosten dan graag aangeven.

Hallo Rob,

De website doet bij mij erg vreemd. Ik zie dat er constant pogingen
worden gedaan de harde schijf te benaderen. Dat sta ik niet toe, dus het
kan zijn dat het daardoor komt, maar ik zie geen optie om jezelf als
host aan te melden. Bij deze dus langs deze weg. Als het een dag wordt
waarop ik kan stel ik ons kantoor in Woerden, inclusief consumpties en
lunch ter beschikking.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.