Date: prev next · Thread: first prev next last


Luc Castermans wrote (23-02-13 13:35)
Op 23-02-13 10:43, Joren schreef:
Op 23-02-13 10:05, Cor Nouws schreef:
En hoe gaan we het noemen:
 - LibreOffice community dag
+1

+1

okido :-)

Hieronder een opzetje voor een eenvoudige aankondiging.
Ideeën, wensen?
thanks  - Cor
 = = = =

   = = 2 maart community dag in kasteel te Schoten = =
= Gebruikers helpen ontwikkelen en ondersteuning LibreOffice =

Op 2 maart is in het kasteel in Schoten een community dag van LibreOffice, waar gebruikers samen werken aan documentatie, vertaling, testen en ideeën en ervaringen uitwisselen.

LibreOffice is al opvolger van OpenOffice op dit moment het snelst groeiende open source officepakket. Het is vrij te gebruiken op Windows, Macintosh en Linux. Over de hele wereld zijn er groepen van gebruikers die helpen met testen, vertalen, documentatie en ontwikkelen. Op 2 maart is er een bijeenkomst van actieve en betrokken gebruikers uit Vlaanderen en Nederland. Zij vormen de Nederlandstalige gemeenschap van LibreOffice. Mede dankzij hun inzet, is er een Nederlandstalige versie, help, en documentatie en worden algemene verbeteringen aan het vrije officepakket gemaakt.

Geïnteresseerden kunnen kijken op de wiki van het project voor meer informatie [1]

De thuispagina van de Nederlandstalige LibreOffice gemeenschap is [2]
van daar kan ook altijd de meest recente versie worden gedownload [3]

1] https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_13-03-02
2] http://nl.libreoffice.org/home/
3] http://nl.libreoffice.org/download/


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.