Date: prev next · Thread: first prev next last


Wat te denken... Als het waar is, is het een geweldige erkenning voor het werk van Linux Torvalds en de zijnen. Ik heb gelezen dat Linux ook echt behoorlijk groeit op de desktop-markt. Ik vind dat een geweldige prestatie! Maar voor LO zou het aanleiding moeten zijn tot bezinning. Het zijn denk ik vooral de overheden, onderwijs-instellingen en andere organisaties die geen belang hebben bij de dure toeters en bellen van MSO.

Ook voor thuisgebruik is LO een geweldig pakket.
Met MSO krijg je ook "Sky Drive" heb ik gezien. Dat is een soort "Google Drive/docs" achtig iets. Maar voor een goed desktop-pakket blijft volgens mij nog lange tijd voldoende belangstelling. Zonder cloud.
Misschien moet LO iets met Thunderbird gaan doen.
Om een volwaardig desktop-pakket te worden. Zomaar een paar gedachten.
Pieter.

Op 20-02-13 21:13, Luc Castermans schreef:
wat te denken van dit gerucht:

http://tweakers.net/nieuws/87120/gerucht-microsoft-overweegt-office-versie-voor-linux.html--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.