Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste LibreOfficers,

Ik ben in de namiddag nog heel wat aan het testen geweest. Zo heb ik ook het idee om onze homepagina te vernieuwen. Als je naar andere pagina's zoals de internationale, Duitse, Franse, Catalaanse, Arabische, ... kijkt, zie je een redelijke consistentie in de opmaak van de homepagina.

Daarom heb ik even onze homepagina achter de schermen in een nieuw jasje gestoken.

Gewone versie: https://nl.libreoffice.org/
Vernieuwde versie: https://nl.libreoffice.org/home2

Zoals je ziet is er in de nieuwe versie een duidelijke scheiding tussen links en rechts; een photo shuffler (meer afbeeldingen komen in een latere versie nog wel); onderaan de website links naar de officiƫle blog van TDF; Twitter newsfeed en zoverder.

Welke versie verkies jij? Wat zou je nog graag veranderd zien?
Shoot :-)!

Groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.