Date: prev next · Thread: first prev next last


Op vrijdag 5 oktober 2012 15:36 schreef Joren:

Ik heb zonet even de donatiepagina vertaalt en gepubliceerd. Men is
momenteel nog bezig met het toevoegen van de vertalingen-werkbalk
bovenaan de pagina, zodat het mogelijk is om ook naar andere
vertalingen te springen.

Commentaar/wijzigingen/opmerkingen zeer welkom:
http://donate.libreoffice.org/nl/

u kan -> u kunt (5 keer)
Of geef een bepaald bedrag en valuta op -> Of kies zelf een bedrag en valuta
sluithaakje ontbreekt bij tweede betaaloptie
Bankcode, opensource-software, LibreOfficegemeenschap aan elkaar.
aanbeiden die -> aanbieden, dat
met Flattr -> via Flattr
lokaal -> lokale
Dit heeft als doel om -> Deze heeft als doel
beste, gratis -> beste gratis
waarden -> principes
"Deze waarden zetten wij ook op. We maken" -> Daarom maken we"

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.