Date: prev next · Thread: first prev next last


Bedankt Cor voor het melden! Zou ik anders nooit gelezen of opgemerkt hebben!

Zal het de komende dagen eens onder de loep nemen.

Groet,
Joren

Op 5/09/12 22:46, Cor Nouws schreef:
Beste lezers!

Het onderwerp is hier al vaker langs gekomen. En vroeger bij OpenOffice.org ook al... Het automatisch omzetten van bepaalde getallen in datums. Vaak een bron van grote ergernis.

Hoera hoera voor Eike Radkte, die voor LibreOffice 3.6 aan de slag is gegaan en heeft gezorgd dat datum-interpretatie patronen afhankelijk zijn van de gebruikte locale (landeninstelling). Zie [1] en [2]

Niet geheel onverwachts bij zo'n ingewikkeld gebied, met vele varianten over de hele wereld, zijn er toch wat gevallen naar boven gekomen die niet goed werkten. Dus is Eike verder gaan werken...
Wat en hoe... dat heeft hij beschreven in zijn blog [3].

Je kunt de resultaten daarvan al testen in de daily builds. [4]
Dit wordt zeer aanbevolen én gewaardeerd, want hoe eerder er signalen zijn van dingen die misschien toch nog anders kunnen, of moeten, hoe beter het is! Voor LibreOffice, andere gebruikers en voor jou zelf.

Plezier & groet,
Cor

1] http://nl.libreoffice.org/download/3-6-nieuwe-functies-en-verbeteringen/ 2] http://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.html 3] http://erack.org/blog/archives/22-Editable-Date-Acceptance-Patterns-in-LibreOffice.html
4] http://dev-builds.libreoffice.org/daily/--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.