Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste René,

 (we schrijven 'LibreOffice', dus zonder spatie)
Rene Schouten wrote (16-07-12 11:14)

Mag ik hieruit concluderen dat ik Libre Office mag verwelkomen on de knop
partners.

Heel goed en fijn dat je reclame voor LibreOffice gaat maken - kunnen we niet genoeg doen.
Ik weet niet wat je je precies voorstelt mij de term 'partner' ?
Maar LibreOffice kent geen partners.
Bedrijven en individuen die helpen met het project, zijn welkom als ondersteuner (bedrijven) of lid (individuen) van The Document Foundation, de uitgever van LibreOffice.
Met je even op www.documentfoundation.org en www.libreoffice.org kijken.

Je kunt voor het gemak LibreOffice onder je kop Partners zetten, en het verhaal beginnen met dat jullie LibreOffice van harte aanbevelen enzo. Maar je hebt ook de kans dat je een beetje een verkeerd beeld schept ;-)

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.