Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik val in herhaling, maar daarom is de vreugde en trots niet minder groot: Kennismaken met Calc is vrijelijk beschikbaar op het onderstaande adres.

Ook nu weer gaat mijn hartelijke dank naar Kees en Henk voor hun vele werk en steun.

Vriendelijke groeten,


Op 05-07-12 22:15, Leo Moons schreef:
We zijn zeer verheugd jullie te kunnen meedelen dat de Handleiding voor beginners weer een hoofdstukje rijker is: Kennismaken met Impress. [1]

Dit werd mee mogelijk gemaakt met de grote van Henk van der Burg en Kees Kriek, die ik bij deze dan ook zeer hartelijk wil danken voor hun vele werk en steun.

Vriendelijke groeten

[1] http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.