Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste lezers!

Zie hier de aankondiging:

https://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen#Internationale_LibreOffice_3.6_Bug_Hunting_Party_op_6_en_7_juli

(Uiteraard is dit internationaal al eerder gecommuniceerd...)

Bij de info zit ook een verwijzing naar de tientallen nieuwe en verbeterde mogelijkheden in LibreOffice 3.6.0:
Voor het gemak: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.6

Als nou iemand minder zin heeft in de Bug Hunt Party, maar het wel leuk vindt om wat met die informatie te doen, kan dat ook :-) De bestaande Engelse tekst zal hier en daar nog wat beter, duidelijker kunnen. En het zou mooi zijn als er over enkele weken een Nederlandstalige tekst is ... Voel je vrij..

vr. groeten,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.