Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste lezers,

Velen van jullie zullen al wel een beetje gewend zijn aan het lekkere tempo waarin nieuwe versies verschijnen.

Zie hier: de eerste bèta van de 3.6.0 is beschikbaar (al enige dagen, er over mailen was er nog bij ingeschoten):
  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Ik weet niet hoe de ervaringen van anderen zijn, maar ik kan ontzettend veel werk zonder problemen in developer versies doen. Een bèta is misschien een beetje lastiger, omdat natuurlijk kort voor de deadline van alles en nog wat wordt opgeleverd...
Kortom: nuttig om te bekijken.

Een bèta installeert naast de bestaande versie, vervangt die dus niet vanzelf.

Plezier ermee :-)

Opmerkingen naar de discussielijst? Of evt. direct het QA-circuit in natuurlijk.

vr. groeten,

Cor

PS release-planning:
  http://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan#3.6_release

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.